Turizm Tesisleri İçin İrtifak, Kira ve Ecrimisillere Erteleme

26 Mart 2020 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31080 (Mükerrer

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunun 42. maddesiyle 4706 sayılı Kanununa eklenen geçici 25. madde ile; turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelendi ve bu alacaklar için ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz talep edilmeyeceği hükmü getirildi.

Söz konusu Kanun maddesi ile sadece 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasında ödenmesi gereken bedellere ilişkin bir erteleme getirilmiştir. Yani irtifak/kira/ecrimisil bedellerinin ödeme günü 30.06.2020 sonrasındaysa bu bedellerin tahsili ertelenmemektedır.

Sezonun açılması gerektiği dönemde otellerin kapalı olduğu bu aylarda sadece 2 aylık bir dönem için ödeme ertelemesinin turizm işletmecilerine pek bir yardımının olmayacağı kanaatindeyim. Yapılması gereken toptan bir erteleme. Çünkü turizmciler için zaten bu sezon kaçırılmış durumda. Daha Rusya krizinden kaynaklı yaraların henüz sarılmaya başladığı bu dönemde Covid-19 virüsü nedeniyle bir kez daha beli bükülen turizm camiası için bu Kanun maddesinin pek bir yaraya merhem olabileceğini düşünmüyorum.

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: