Tescil Harici Bırakılan Yerlere İlişkin Davalarda Hazine’nin Taraf Olma Zorunluluğu

Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin   2015/20970 E.  ,  2016/2974 K. no.lu kararıyla ilgili ilamında; daha önce haritada yol olduğu gösterilerek tescil harici bırakılan bir taşınmazla ilgili olarak, hak kazandırıcı zilyetlik iddiasıyla, yol olarak ayrılan taşınmazın davacı adına tescili için açılan davada; mahkeme davacıyı haklı bulmuş ve yol olarak tescil harici bırakılan taşınmazın davacı adına tescil edilmesi kararı verildiği, fakat bu dava görülürken Hazine veya ilgili kamu tüzel kişiliğinin davaya yasal hasım olarak dahil edilmeden esasa ilişkin bir karar verildiğinden bahisle ilgili mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına verilmiştir.

Medeni Kanunun 713. maddesinde ” … Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. ” denilmiştir.

Kadastro Kanunun 16. maddesi hükümlerine göre, orta malları olarak kabul edilen bu gibi taşınmazlar tescil harici bırakılarak,sadece haritada yol olarak gösterilir. Medeni Kanunun 715. maddesi gereği tescil harici bırakılan ve yararı kamuya ait olan yol gibi yerler, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tapuda mülkiyet resmi olarak kurulmamış olsa da Medeni Kanun hükümleri gereği bu tescil harici bırakılan yerlerin idaresi, yönetimi Hazineye (Devlete) bırakılmıştır.

Şu halde, hukuki niteliği bu şekilde olan taşınmazların sorumlusu Hazine olduğu için, bu taşınmazlarla ilgili mahkeme önündeki hukuki uyuşmazlıklarda Hazine’nin taraf olması şarttır. Hazinenin taraf olmadığı bu tür davalarda Hazine aleyhine sonuçlanan bu tür tescil davalarının kanun yararına bozulması talebiyle dava açılmalıdır.

İlgili Mahkeme Kararı için tıklayınız

“Tescil Harici Bırakılan Yerlere İlişkin Davalarda Hazine’nin Taraf Olma Zorunluluğu” üzerine 2 yorum

 1. Tapu lu arazime sınır tescil harici arazi ye zeytin ve badem fidanları diktim tarım amaçlı kullanmaktayım kiralamak ićin ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
  • Osman bey,

   bulunduğunuz yerdeki milli emlak müdürlüğüne giderek kiralama talebinde bulunabilirsiniz.

   Taşınmazın kiralamaya engel bir durum yok ise tescil işlemlerini müteakip kiralama yapılabilir. ancak tescil harici arazi olduğu için muhtemelen kiralamaya engel durumu vardır diye düşünüyorum. dosyasına bakmak gerekir.

   Cevapla

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: