4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinde Yapılması Planlanan Değişiklik

Belediye mücavir alanları içerisinde olup 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılaşma olan Hazine taşınmazlarının yapıların sahibine satılmak üzere ilgili belediyelere devri 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile hükme bağlanmıştı. T.B.M.M.’de görüşülmeye başlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun … Devamını okumak için tıklayın…

%d blogcu bunu beğendi: