Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu

T.C. Başbakanlık 2015/12 sayılı genelge ile Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’a tevdi edilen görev kapsamında  Mehmet Şimşek ile Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma ve Maliye Bakanlarının üye olduğu Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulmuştur.

Başbakanlığın 2015/16 sayılı genelgesi ile Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurulun takdirine bırakılmış, sekretarya hizmetleri ve alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütüleceği karara bağlanmıştır. Yine aynı genelgede belirtildiği üzere, Kurul ihtiyaç duyması halinde alt kurul, komite, danışma grupları, çalışma grupları oluşturulabilecek, Kurul toplantılarına ilgili bakanlar, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektör temsilcileri davet edilebileceklerdir. Kurul yaptığı çalışmaları üç ayda bir Başbakanlığa bildirmekle mükelleftir.  Kurulun çalışmaları esnasında bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları Kurul çalışmalarına destek sağlayacaktır.

 

64. Hükümet, programında yer alan reformları hayata geçirmeye gayet kararlı görünüyor. Başta Mehmet Şimşek ve Ali Babacan’ın yıllardan beri sürekli dile getirdiği ancak hayata geçirilemeyen ya da etkisiz kalan reformlar önümüzdeki sene içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor.

Özellik 657 reformunda kamu çalışanlarını neler bekliyor olacak büyük merak içerisindeyiz.

 

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: