Yargı Tarafından İmar Planı İptal Edilen Alanlarda Kalan Yapıların Hukuki Durumu

İmar planı yetkili idare tarafından değiştirilen bölgelerde, eski imar planına dayanılarak inşa edilen ve ruhsat verilen binaların yeni imar planına aykırı olması durumunda, kazanılmış hak elde edildiği için bu hakları korunarak mevcut durum devam ettirilir. Çünkü idarenin imar değişiklik kararı eski imar planını iptal etmiyor, değiştiriyor, yani yeni bir hukuki … Devamını okumak için tıklayın…

Belediyelerin Sulh Teklifi Kapsamında Taşınmaz Önermesi – Hazine Menfaatlerinin Korunması

Belediyeler bazen mahkeme kararıyla, çoğunlukla ise borçları nedeniyle ödemekle yükümlü oldukları tutarları nakit olarak vermek yerine mülkiyetinde bulunan taşınmazları devrederek ifa edebilmektedirler. Belediyeler mülkiyetlerindeki taşınmazları genellikle imar yolu ile edinirler. İmar Kanunun 11. ve 18. maddeleri uygulaması Belediyelerin taşınmaz ediniminde sıkça kullandıkları bir yöntemdir. Bu maddelere göre, İmar Kanunun 11. … Devamını okumak için tıklayın…

Mevzuatta Ecrimisil ve Ecrimisil İşlemleri

Ön bilgi: Yazının daha basit ve temel anlaşılır bir dille yazılmış hali için; Ecrimisil Üzerine yazısını okuyabilirsiniz.     Yazımızda hem ecrimisil ile alakalı mevzuatı hem de uygulamada ecrimisil işlemlerine değineceğiz. Ecrimisil Anayasa ya da kanunlarımızda net bir şekilde tanımlanmamıştır. Sadece 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nunda ecrimisil işlemleri ile ilgili kurallar getirilmişse … Devamını okumak için tıklayın…

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Faaliyet Alanları

Devlet Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, trampa edilmesi yollarıyla her sene ciddi bir gelir elde etmekte ve ekonomiye can katmaktadır. Bu gelir etme yollarında en önemli rol Milli Emlak Genel Müdürlüğünündür. 178 Nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesinde belirtildiği üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri; “a)Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve … Devamını okumak için tıklayın…

%d blogcu bunu beğendi: