2017 yılı Harcırah Miktarları

24 Aralık 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunu yayımlanmıştır. Mezkur Kanuna göre gündeliklerin ve tazminat tutarlarının gösterildiği H cetveli aşağıdaki gibidir.

 

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
Ünvanlar Gündelik Miktarları (TL)
2016 2017
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 60,34 63,00
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 55,00 57,50
Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar ** 45,92 48,25
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 45,00
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,05 42,25
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,24 37,25
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,18 36,25
1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

Arazi tazminatı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) Tazminat Miktarları (TL)
2016 2017
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,88 14,75
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 13,35 14,25
Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

Bu verilere göre merkezi denetim elemanlarının 2017 yılı harcırahları şu şekilde olacaktır;

 

Merkezi denetim elemanlarının 2017 yılı gündeliği; 48,25*1,3= 62,72 TL

Merkezi denetim elemanlarının 2017 yılı günlük konaklama bedeli; 62,72*1,5= 94,08 TL

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: