371 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı (FETÖ ve PDY Kurum ve Kuruluşlarının Malvarlıklarının Tasfiyesi)

22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’de bir ek liste verilmiş ve bu listede yer alan kurum ve kuruluşların kapatıldığı bildirilerek malvarlıklarının Hazineye intikal edeceği hükme bağlanmıştı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü yayınladığı 371 no.lu Genel Tebliğ ile bu intikal için izlenecek usul ve esasları belirlemiştir.

Tebliğden özetle;

Öncelikle 667 sayılı KHK’nın ekinde belirtilen kurum ve kuruluşların tüm malvarlıkları ile birlikte hak ve alacaklarının tespiti sağlanarak tutanağa bağlanacaktır.

İllerde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonları kurulacak ve 667 sayılı KHK’da belirtilen kurum ve kuruluşların tüm malvarlıkları ile birlikte hak ve alacaklarının Hazineye intikalini sağlayacaktır. Komisyon tespit tutanaklarını göz önüne alarak Hazineye intikali gereken varlıkların defter ve belgelere uygun olup olmadığını kontrol ederek ayrıca devri gereken mal olup olmadığını tespit edecek. Bu işlemlerden sonra yapılan değerlendirme rapora bağlanacak ve gerekmesini halinde tedbir önerileri verilecek.

Bu kuruluşların alacakları borçlularından usulüne göre tahsil edilecek, ödemelerin Hazineye yapılması sağlanacaktır. Borçluların borcunu ödeme sorumluluğu devir sonrası da devam edecektir. Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili Bakanlıktan alınacak görüşe göre hareket edilecektir.

Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borcundan dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamaz.

 

………………………………

 

Şahsi kanaatim; Hazineye ait malların yönetimini, denetimini yürüten Maliye Uzmanları en azından bu sürecin dışında tutulmamalıydı. Bu işler yürütülürken yine Maliye Uzmanlarına danışılacak, gelen görüşlere göre hareket edilecek, bu da intikal sürecini ve iş yükünü artıracaktır. Bunun yerine yetkin kişilerin en baştan sürece dahil edilmeleri gerekirdi.

 

İlgili tebliğ metni; 24.07.2016 tarihli ve 29780 sayılı Resmi Gazete

 

 

 

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: